Yêu cầu bồi thường

Chi trả Quyền lợi bảo hiểm

Với những quyền lợi thường kỳ hay đáo hạn Hợp đồng, chúng tôi sẽ thông báo tới Quý Khách hàng theo quy định. Khi Sự kiện không mong muốn xảy ra, Quý Khách hàng hoặc Người thụ hưởng, Người đại diện theo ủy quyền cần liên lạc ngay trong vòng 30 ngày với các số điện thoại nêu trên để thông báo và nhận sự trợ giúp kịp thời từ phía công ty chúng tôi. Đồng thời, Quý Khách hàng có thể tải xuống và điền các biểu mẫu cần thiết sau đây:

a.  Đơn Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tại đây:

b.  Giấy Ủy quyền thu thập thông tin

Hướng dẫn chi tiết giải quyết quyền lợi bảo hiểm tham khảo tại đây